Läs senare

Vi är informationstjuvar!

05 Nov 2013

Foto: Andy PhratOlika lässtrategier är en viktig del av min undervisning kring texter. Den senaste tiden har jag arbetat en del med läromedelstexter för årskurs 6 i NO- och SO-ämnena och bestämde mig för att prova modellen ”Thieves”. Denna läsaktivitet är vad jag brukar kalla en ”före läsning”-aktivitet som handlar om att ta reda på så mycket man bara kan om texten utan att läsa den. Vi ska vara informationstjuvar, helt enkelt. Syftet är att aktivera elevernas förkunskaper om ämnet och texttypen innan läsningen.

Modellen möttes med skepsis: ”Va? Vadå? Ska vi vara tjuvar? Och tjuva information? Lägg av!” Som tur var kom följdfrågan: ”Varför då?” Jag förklarade att det är rätt smart att ta reda på så mycket information och fakta man kan innan man börjar läsa texten. Dels för att man får en viss förförståelse om ämnet och innehållet men även för att man får reda på en hel del om hur texten är uppbyggd och vad författaren tycker är viktigt. Dessutom är det en bra strategi som man kan ha nytta av när man läser andra texter i framtiden.

Eleverna och jag satte igång med informationstjuveriet tillsammans. Jag visade genom att läsa, ställa frågor, formulera hypoteser och jag bjöd in eleverna i processen:

Vad säger titeln oss om innehållet? Kan vi formulera någon fråga utifrån underrubrikerna eller faktarutorna? Vad tror vi att vi kommer få svar på i just detta stycke? Okej, vi läser inledningsstycket tillsammans. Stämmer det med vad vi trodde att texten skulle handla om? Behöver vi kanske ändra vår förutsägelse? Vet vi redan något om det här ämnet som vi skulle kunna ha nytta av när vi ska läsa texten? Vi tittar på bilder, diagram och läser bildtexterna, kan vi lära oss något av det vi tar del av här?

Vi kollar om man kan se om författaren tycker att vissa ord är viktigare än andra. Kanske är vissa ord fetade eller kursiverade, det betyder nog att det är viktiga begrepp som vi ska kunna använda. Känner vi igen dem? Vet vi vad några av dem betyder? Vi bläddrar framåt och kollar i slutet av avsnittet, finns det en sammanfattning? Finns det kanske några frågor att svara på? Om vi läser igenom sammanfattningen och frågorna får vi nog reda på vad författaren tycker är viktigast för oss att kunna. Och slutligen funderar vi över frågan ”So what?”. Varför läser vi den här texten? Varför är den skriven? Vad kan vi lära oss av att läsa texten och vad ska vi ha den kunskapen till?

Att vara informationstjuvar tog en bra stund av lektionen och en av eleverna kommenterade detta: ”Ska vi inte börja läsa texten snart? Vi pratar ju bara?”

Varvid en annan elev sa: ”Fatta vad mycket vi kan om det här trots att vi inte ens har läst texten?”

”Exakt”, sa jag. ”Det är så informationstjuvar jobbar. Vi stjäl information för att lättare förstå texten vi sedan
ska läsa.”

”Smart”, sa en elev. ”Undrar om det funkar på nationella provet? Jag ska prova!”

Arbetsplats Norrbackaskolan i Märsta och Stockholms universitet.
Yrkesbana Har jobbat som lärare för nyanlända och flerspråkiga elever sedan 1999.
Gör på fritiden Umgås med familj och vänner.
Viktig bok Pauline Gibbons böcker om språk- och kunskaps­utvecklande arbetssätt.
Det bästa jag vet Att lära av och med andra.
Favoritcitat ”Underskatta inte kraften i det som är svårt!” (Anne-Marie Körling)
Min blogg nyisvenskaskolan.blogspot.com och skollyftet.se.

ur Lärarförbundets Magasin