Ingår i temat
Spelvinst
Läs senare

Tips som spelar roll

08 Dec 2014

Sara Edman, SO-lärare årskurs 6–9, Falkenbergs montessoriskola:

– Rollspelet Republiken skolan. Det har varit revolution på skolan, eleverna har tagit över och fyra partier slåss om makten. Ett parti tycker till exempel att skolledningen ska få tillbaka samma makt som tidigare, medan ett annat vill att eleverna ska bestämma allt. Enligt Skolverket måste de genomföra ett demokratiskt val för att få finnas kvar. I spelet representerar eleverna de olika partierna och övar sig på att presentera åsikterna, förhandla och resonera. De får en förståelse för den demokratiska pro­cessen och att se problem från olika håll.

Republiken skolan – ett rollspel om demokratifrågor och riksdagsvalet är utgivet av Sveriges elevråd och Sverok och kan laddas ner som pdf på www.detlevandevalet.se

 

 

Nicklas Larsson, lärare i samhällskunskap och his­toria, Lagmansgymnasiet, Vara:

– Strategispelet Crusader Kings II. Det illustrerar medeltiden och feodalismen genom olika europeiska ätters relationer och ömsesidiga beroende. Eleverna får styra härskare, vasaller och underhuggare och hantera deras ambitioner, livssituationer och ränksmiderier. Jag tänker att man kan täcka in stora delar i en kurs
genom det här spelet, eftersom det gestaltar stora skeenden och historiska samhällsförändringar.

Crusader Kings II finns till pc och mac. Se fler tips på Nicklas Larssons blogg Pedagogiska Spelvärldar: www.pleiad.se

Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare i samhällskunskap, geografi och IKT, Frölunda-skolan, Göteborg:

– Minecraft. Tillsammans med eleverna kan jag bygga de världar vi pratar om i undervisningen, till exempel medeltida kyrkor eller pyramiderna. Vi är inte alls bundna till vad spelet vill och som pedagog kan jag välja vilka förmågor vi ska träna. En fördel är att det är ett känt spel som eleverna tycker är roligt att spela på sin fritid. Men som lärare gäller det att vara tydlig med vad som gäller när vi spelar i skolan.

Läs om fler användningsområden på Felix Gyllenstig Serraos blogg: www.spellararen.se. Testa på minecraft.net/demo.

Lena Svensson, lärare i SO och engelska årskurs 7–9, Örnaskolan, Hyltebruk:

– Onlinespelet Sweatshop. Det påminner om gamla Commodore 64-spel i grafik och musik och ger information om hur arbetare har det i fabriker runt om i världen, med låga löner och dålig säkerhet. Det tar inte så lång tid att spela, så det blir möjligt att på ett par lektioner ha genomgång eller föreläsning, spela och föra diskussioner om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor kontra de stora koncernernas vinster.
Det är lätt att göra ett ämnesövergri­p­ande temaarbete.

Sweatshop är helt gratis och finns här: littleloud.com/work/sweatshop

Läs om spel

Working with educational games. Björn Berg Marklund på Skövde högskola har sammanfattat sin forskning om pedagogiska spel i en lättläst digital broschyr som riktar sig till lärare som vill komma igång med spel i undervisningen. Finns att ladda ner på his.diva-portal.org.

Webbstjärnan. Här kan du hitta lärare som arbetar med spel och läsa om spel­programmering.
www.webbstjarnan.se

The Civilized Classroom.
Mathias Rosenqvist och Tomas Wahlberg skriver om sitt samarbete runt spelet Civilization 5 i engelska och historia. civilizedclassroom.blogspot.se

 

Spela mer

Omid och Shameless är två spel om mänskliga rättigheter, främst för gymnasiet. De är en del i Amnestys satsning Mitt ibland oss. www.angelaget.nu

Global Conflicts heter spel framtagna för skolan för att ge­stalta problem och konflikter i världen. De finns med olika inriktningar, som barnarbete, Israel–Palestina-konflikten och Latinamerika. globalconflicts.eu

• På Skolappar recenserar pedagoger appar som kan användas i skolan. Apparna kopplas till olika skolämnen och till läroplanen. www.skolappar.nu

GR Utbildning Speldatabas är Göteborgs-regionens databas för pedagogiska spel.
www.pedagogisktcentrum.se/speldatabas

Elevspel är en webbplats för barn i åldrarna 5–12 år. Där finns enkla spel som hjälper barn att lära och bekanta sig med mate-matik, svenska, klockan och andra grundläggande färdigheter. www.elevspel.se

 

ur Lärarförbundets Magasin