Tema
Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
Läs senare

Bedömning på många sätt

27 Mar 2017

Formativ bedömning, sambedömning och obligatoriska bedömningsstöd – metoderna för bedömning av elever är under stark utveckling. De kan förbättra undervisningen, öka likvärdigheten och ge lärarna större trygghet. Samtidigt varnar forskare för att ta till sig metoderna alltför okritiskt.

Alla artiklar i temat Bedömning på många sätt (6)

ur Lärarförbundets Magasin