Läs senare

Stark björn lär barn källkritik

Hallå!Hallå Elza Dunkels, lärare, lärarutbildare och lektor vid Umeå universitet, som varit med och skrivit ett Bamseäventyr om källkritik.

av Niklas Arevik
27 Mar 2017
27 Mar 2017
Stark björn lär barn källkritik
Dunderhonung för läraren. Det har kommit en lärarhandledning till Bamsenumret om källkritik, berättar Elsa Dunkels. Foto: Roger Turesson

Hur gick det här till?

– Det började på konferensen Readme i Malmö förra våren. Jag var inbjuden som talare och fick frågan om att delta i en workshop med Bamseredaktionen för att ta fram en serie om internet. Och man tackar inte nej till att samarbeta med världens starkaste björn.

Så det har varit ett långt projekt?

– Ja, det har varit jätteintressant att delta i någon annans arbetsprocess. Det har varit några elever, journalisten Jack Werner och jag, tillsammans med redaktionen. Först spånade vi fram ett synopsis som de gjorde ett skrivet manus ifrån, sen fick vi se bildskisser. Det blev till slut två historier. Den första som handlar om källkritik kom nu i februari. Den andra publiceras i höst.

Har du själv varit Bamseläsare?

– Ja! Vi är inne på tredje generationen i vår familj. Jag själv, mina barn och nu mina barnbarn. De tycker att det är extremt coolt att jag samarbetar med Bamse.

Varför talas det så mycket om källkritik just nu?

– Vi befinner oss i en akut situation där vi behöver utveckla metoder för att kritiskt granska omvärlden och uttalanden i vår omgivning. Det behovet har ökat. Sen är det en otrolig slump att det här kom samtidigt som uttrycket ”alternativa fakta” började användas. Det har bidragit till det stora intresset.

Vad bör lärare tänka på när de pratar källkritik med sina elever?

– Det är viktigt att komma ifrån att det bara handlar om den klassiska källkritiken, från historiska studier. Vi är i behov av en uppdaterad källkritik, där vi bland annat måste tala om tillförlitlighetsbegreppet. Man får inte haka upp sig på personer och institutioner. Seriösa källor, som dagstidningar och professorer, kan också ha fel.

– Det finns så mycket desinformation i dag, även omedveten – som ren okunskap, inom alla områden. Källkritiken angår samtliga skolämnen.

Är det tillräckligt med källkritik på lärarutbildningarna?

– Nej, det tycker jag verkligen inte. Det hänger samman med att lärarutbildningarna är väldigt dåliga på digitalisering. Vi kan inte hänga kvar i gamla modeller när medielandskapet ser helt annorlunda ut.

– När jag själv undervisar för lärarstudenter brukar jag bland annat ta upp Wikipedia och Flashback som källor. Det är ett allvarligt misstag att inte prata om dem, att avfärda dem som oseriösa. Det gör att de som använder dessa källor lämnas åt sitt öde.

Kan lärare använda Bamsenumret i undervisningen på något sätt?

– Ja det tycker jag. Tanken är att det ska komma en lärarhandledning så småningom. En bra sak med serieformen är att man även når ut till vuxna, när de läser för sina barn. Det blir en utgångspunkt för diskussion.

ur Lärarförbundets Magasin