Läs senare

Sofia laddar för OS i filosofi

Hallå Sofia Franzén, lärare i filosofi och ordförande i Filosofilärarnas förening, som i maj åker till Vilnius med några elever för att delta i filosofi-OS.

03 Feb 2014
Sofia laddar för OS i filosofi
Foto: Andy Prhat

Vad är filosofi-OS?

– Det är en internationell tävling som går ut på att eleverna skriver en filosofisk essä. Tävlingen har funnits i drygt 20 år och har över 40 deltagarländer. Det var den filosofiska institutionen på universitetet i Sofia i Bulgarien som tog initiativet 1993. Då var det bara ett fåtal länder som deltog, sedan har det växt efterhand.

Vad är syftet?

– Syftet är inte i första hand att tävla, utan att stimulera ungdomar till kritiskt, undersökande och kreativt tänkande. Det är också viktigt att sammanlänka människor från hela världen.

Hur går tävlingen till?

– Evenemanget pågår i fem dagar, men själva tävlingsmomentet är egentligen ganska litet. Resten av tiden är det föreläsningar, semi-na­rier, workshops och utflykter. Tävlingen, att skriva en essä, pågår under fyra timmar. Eleverna får välja mellan fyra olika ämnen, ofta formulerade som citat av kända filosofer, och skriva ganska fritt från dem. För att det ska bli rättvist ska alla skriva på ett annat språk än sitt modersmål. De får välja mellan engelska, franska, tyska och spanska.

Hur länge har Sverige varit med?

– Det är tredje året Sverige är med. I år har vi startat en nationell uttagning i dess enklaste form. Intresserade skolor får själva anordna en essätävling med hjälp av våra instruktioner och välja ut den bästa. Vi väljer sedan ut två representanter för Sverige.

Hur har det gått hittills?

– Alla bidrag bedöms anonymt så man vet inte hur det gått om man inte får pris. Men efter att ha med­bedömt flera essäer så tror jag inte att våra elever kunde briljera i fakta som en del andra gjorde. De är inte lika vana vid essägenren. Däremot tror jag att de klarade sig bra när det gäller att tänka självständigt. Olika länder lägger tonvikt på olika saker i filosofiundervisningen – det blev tydligt i diskussioner med andra lärare.

Hur var det att vara med?

– Jag var med på den första tävlingen Sverige deltog i. Mina elever var alldeles euforiska. De fick vänner från hela världen. Det är en varm och öppen atmosfär.

– Framför allt är det en träffpunkt för filosofistudenter och filosofilärare, ett tillfälle för oss att komma samman och utbyta erfarenheter och tankar. Jag har fortfarande kontakt med en del lärare som jag träffade där.

Hur står det till med elevers intresse för filosofi?

– Det är svårt att säga. Elever har ofta en ganska vag uppfattning om filosofi och vet inte vad det är frågan om. Det är ett ämne som de antingen tycker är ganska knasigt och inte kan relatera till eller älskar. Men jag tror, att även om de varit osäkra på vart vi varit på väg under kursen, att de i slutet av den tycker att det varit en ögonöppnare.

Varför började du med filosofi?

– Jag var en av de där eleverna som inte hade någon uppfattning om vad filosofi var, men blev helt förälskad i ämnet. Jag hade känt mig lite ensam i mina funderingar. Att ta sig an stora grundläggande frågor med ett övergripande, förutsättningslöst perspektiv på ett nytt sätt var spännande.

Intresserad av filosofi-OS?
Läs mer på www.philosophy-olympiad.org, www.filosofilararna.se eller kontakta föreningen på filosofi-lärarna@gmail.com.

ur Lärarförbundets Magasin