Läs senare

Slösande rikt om läsundervisning

28 Aug 2017

Läsning är ett hett ämne i skolan och vikten av att kunna läsa kan knappast överskattas. Många är vi, aktiva i de senaste årens lässatsningar, som stött på den namnkunniga lärarprofilen Ann-Marie Körling. I böcker, bloggar och föreläsningar delar hon med sig av sina tankar och erfarenheter av läsning och undervisning. Sedan 2015 är hon också läsambassadör. Hennes senaste bok Textsamtal & bildpromenader väcker min läslust. Det beror bland annat på att jag delar hennes positiva syn på möjligheterna med strukturerade samtal, där läraren tar en undervisande roll och agerar medlare mellan text, bild och elev. Boken ger en guidning främst till hur textsamtal kan organiseras, men också till hur man i praktiken genomför bildpromenader, ett begrepp myntat av Körling.

Då det är centralt i båda typerna av undervisningssamtal hur frågor ställs, uppskattar jag att hon tydligt visar hur hon skapar frågor. Läsaren bjuds på foton på textutdrag med hennes läsnoteringar och en lista över de övergripande rubriker som hon utgår ifrån när de textspecifika frågorna formuleras. Bland de mer förväntade rubrikerna återfinns exempelvis ”Helhetsintryck”, ”Ord och begrepp” och ”Källkritik” medan”Kursiv stil”, ”Rörelser” och ”Sinnlig läsning” är mer överraskande.

Den välmatade, nästan 300 sidor tjocka boken, innehåller en ansenlig mängd text- och bildexempel med tillhörande frågepaket, med vars hjälp olika undervisningsinnehåll kan byggas. Där finns allt från att eleverna ska förstå hur man använder kommatecken till hur olika perspektiv fungerar. Körlings konkreta modellerande ger också idéer och inspiration till hur frågor kan formuleras och undervisning skapas, kring andra texter och bilder än bokens.

Jag är kluven inför det faktum att boken innehåller så många och olika slags undervisningsexempel. Å ena sidan bidrar det breda anslaget till att det finns exempel och inspiration att hämta för alla lärare, oavsett stadium. Å andra sidan för myckenheten med sig svårigheter för den enskilda läraren.

Under min läsning var sökarljuset inställt på att hitta spännande och utmanande text- och bildupplägg att använda i undervisningen i SO och svenska på högstadiet. Det fann jag! Men de var utspridda bland, för mig, många mindre angelägna och användbara exempel. Därför önskar jag att bokens innehåll antingen hade sorterats på ett något annorlunda sätt, eller att det hade kompletterats med en översikt. I en sådan skulle det framgå vilka ämnen och åldersgrupper utdragen lämpar sig för.

Sammanfattningsvis tror jag att Körlings praktiska handbok – med dess omisskännliga röst, kreativitet och smittande kärlek till litteraturen, samtalen och undervisningen – kan ge, såväl den blivande som erfarna läraren, stöd i det som är bokens syfte, ”att vitalisera undervisningen”.

Ewa Wåhlin Börjeson, lärare i SO och svenska

ur Lärarförbundets Magasin