Läs senare

Rik på språk

03 Apr 2012

Foto: Andy Phrat”Vi är rika i vår klass, rika på språk!” Ungefär så beskriver en förberedelseklass i Trollhättan sig själva på sin klassblogg. Jag och mina nyanlända elever läste denna beskrivning och det ledde till en lång diskussion om vad språk är, varför det är bra att kunna flera språk och vad man egentligen kan när man kan ett språk.
Jag och mina elever konstaterade att även vi var rika på språk. Vi kunde minst två språk var, en del tre och vissa till och med fyra språk. Tio elever konstaterade att de tillsammans kunde tretton språk. Vilken rikedom!

I mitt jobb är språk en väldigt stor del av min vardag. Jag och mina elever har inget gemensamt språk, jag kan inte ta för givet att de förstår mina instruktioner eller det jag vill förmedla. Jag måste ständigt omformulera och förtydliga, exemplifiera och illustrera. Jag vänder och vrider på ordval och meningskonstruktioner och låter kropps- och bildspråk få ta en väldigt stor plats.

Att undervisa nyanlända elever handlar inte bara om att lotsa dem in i ett nytt språk, en ny skolkultur och ett nytt land. Det hand-lar lika mycket om att ge eleverna verktyg och strategier så de kan fortsätta att utveckla kunskaper på ett nytt språk samtidigt som de lär sig det nya språket. Där ligger den största utmaningen. Det tar mellan fyra och sju år att till fullo behärska "skolspråket" och med det i bakhuvudet förstår man att språk- och kunskapsutveckling måste ske parallellt. Det lägger jag stort fokus på.

In i mitt klassrum kliver elever som bär med sig ett kunskapsbagage som jag inte känner till och som inte är speciellt lätt att ta reda på. Ändå är det just det jag måste göra. Det är min skyldighet att ta reda på var eleven befinner sig och vilket som är elevens

nästa utvecklingssteg. Att tydliggöra mål och förklara vilka för-mågor eleven ska utveckla är svårt nog när man delar språk med sina elever och en utmaning som heter duga när vi inte har ett gemensamt språk att kommunicera på. Men en högst nödvändig utmaning.

In i mitt klassrum kliver elever som tar sina första stapplande steg på ett nytt språk. De provar sig fram, famlar, ramlar och ställer sig upp igen. De utvecklas fort. Väldigt fort. Och så fort de börjar närma sig stadiet då det nya språket bär dem, springer de ut ur mitt klassrum. Jag får chansen att dela deras tankar och hjälpa dem sätta nya ord på nya och gamla tankar under en väldigt begränsad tid. Deras kunskapsresa varken börjar eller slutar hos mig och jag får inte skörda frukten av det vi sår tillsammans. Det är inte heller meningen, för frukten tillhör eleverna.

In i mitt klassrum kliver elever som berikar mig och mitt yrkesutövande. Eleverna får mig att se på mitt eget språk, min skolkultur och mig själv med nya ögon. De får mig att sätta ord på tankar och begrepp som jag ofta tar för givna. Att ha ett yrke som bidrar till att jag utvecklas som människa är stort. Och något jag är mycket tacksam över. 

Arbetsplats Norrbackaskolan i Märsta och Stockholms universitet.
Yrkesbana Har jobbat som lärare för nyanlända och flerspråkiga elever sedan 1999.
Gör på fritiden Umgås med familj och vänner.
Viktig bok Pauline Gibbons böcker om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Det bästa jag vet Att lära av och med andra.
Favoritcitat ”Underskatta inte kraften i det som är svårt!” (Anne-Marie Körling)
Min blogg nyisvenskaskolan.blogspot.com och skollyftet.se.

ur Lärarförbundets Magasin