Läs senare

Med Harry Potter mot fördomar

Ny forskningI fantasy kan elever känna igen sig i situationer, samtidigt som de magiska inslagen skapar en distans. Det gör att genren lämpar sig för värdegrundsarbete i skolan, menar forskaren Malin Alkestrand.

Illustration: Erica Jacobson
Illustration: Erica Jacobson

Litteraturvetaren och läraren Malin Alkestrand var själv Harry Potter-biten under sin tonårstid. Hon var en av alla dem som inte kunde hålla sig tills de nya böckerna kom ut på svenska utan tog sig igenom 700 sidor engelsk originalutgåva, bara för att nyfikenheten och lässuget var så stort. När hon senare utbildade sig till lärare i historia och svenska för högstadiet och gymnasiet, funderade hon en hel del på det här, hur böcker som är populära och läses av många unga människor skulle kunna användas mer i skolan.

– Då finns ju redan ett grundintresse att bygga vidare på. Ändå avfärdar många lärare fantasy som dålig litteratur. Men ofta har man inte ens läst böckerna, säger hon.

Hon har vänt och vridit mycket på formuleringar i läroplanerna för såväl grundskolan som gymnasiet, de som så tydligt betonar att skolan ska jobba med värdegrundsfrågor. Hon ville hitta sätt att göra det på ett inspirerande sätt, utan att det blev pliktskyldigt.

– Lärare är skyldiga att diskutera demokrati, kulturell mångfald och mänskliga rättigheter med eleverna. Men det sägs ingenting om hur. Min ingång är att eftersom fantasyromaner ofta behandlar teman som ont och gott, skulle de kunna vara en väg till att jobba med dessa frågor.

I sin avhandling har hon analyserat tre olika fantasyserier ur detta perspektiv. Hon berättar att valen av just dessa titlar, beror på att de är olika.

– Harry Potter-serien har sålt i 450 miljoner exemplar och har en enorm spridning. Cirkeln-serien valde jag eftersom jag ville ha med något nutida svenskt. Och Artemis Fowl är intressant bland annat ur ett genusperspektiv, här vänds på traditonella roller.

Först tänkte hon att hennes forskning skulle fokusera på att få fram konkreta metoder till lärare, skapa något slags verktygslåda att använda sig av.

­– Men när jag jobbade med böckerna i två olika klasser i årskurs 6 upptäckte jag att det aldrig går att göra på samma sätt. Det handlar så mycket om dynamiken i gruppen, situationen och om vilka eleverna är. Och varje lärare känner sina elever bäst, jag kan inte ge några generella instruktioner.

I stället bygger avhandlingen på litteraturdidaktiska studier av böckerna, men lyfter även fram konkreta händelseförlopp i dem som knyter an till olika utdrag om värdegrund i läroplanerna. Som exempel tar hon i avhandlingen upp hur frågor om rasism gestaltas i Harry Potter. Hermoine Granger, en central karaktär i böckerna, är född av vanliga människor som inte har magiska egenskaper, så kallade mugglare. Hon blir illa behandlad i trollkarlssamhället.

Magiska möjligheter

Malin Alkestrands avhandling heter Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

– Det ger en ingång till att prata om temat utan att det blir utpekande. Man kan se det lite utifrån men kanske även upptäcka omedvetna fördomar hos sig själv, säger Malin Alkestrand.

Och i den irländska mindre kända serien om Artemis Fowl gestaltas kulturmöten när Artemis, som från början är en rätt otrevlig karaktär, besöker älvorna i deras värld. Här uppstår flera kulturkrockar men sent omsider förändrar denna process Artemis på djupet. Han lär sig något av mötet ”med de andra” och utvecklar goda sidor.

– Vi behöver sådana positiva kulturmötesskildringar, tycker Malin Alkestrand.

Avhandlingen lyfter också sekvenser i både Harry Potter- och Cirkeln-serien som tar upp maktrelationer mellan lärare och elever. I båda serierna är skolan en viktig spelplats för handlingen och det ger igenkänningsfaktor för eleverna i deras vardag, menar Malin Alkestrand.

– Demokratitemat blir tydligt i Harry Potter när en lärare förbjuder eleverna på Hogwarts skola att öva sig i praktisk försvarsmagi, säger hon.

Situationen utspelar sig i den femte boken, Harry Potter och Fenixorden, efter att eleverna börjat uppleva ett nytt hot från den onda lord Voldemort. En elev har till och med blivit mördad.

”Vi behöver sådana positiva kulturmötesskildringar”

– Ändå tillåts enbart teoretisk undervisning i försvarsmagi. Läraren är därmed diktatorisk och inskränker elevernas möjligheter, säger Malin Alkestrand.

Men de ger inte upp. Eleverna går samman och skapar en egen studiegrupp. Det hela slutar med att de lyckas avsätta läraren.

– Det är en skildring av hur viktigt det är med kritiskt tänkande och att våga säga emot, tycker Malin Alkestrand.

Hon säger att hennes studier är tänkta att kunna användas av lärare i många årskurser och riktar sig inte till undervisning av någon speciell åldergrupp. Och det behöver inte vara så att alla elever från början älskar fantasy, menar Malin Alkestrand.

– Man får möta eleverna där de är. Kanske läsa högt och dela upp böckerna i mindre delar. Men i allt prat om att vi måste få elever att läsa mer tänker jag att på detta sätt kan man få två saker på en gång: både positiva läsupplevelser och ett konkret värdegrundsarbete.

ur Lärarförbundets Magasin