Läs senare

Lyckohjulet ger nya tankar

LektionslyftetLivets lotteri är inte rättvist. Det gör mellanstadieeleverna på Vittra Brotorp upprörda och vetgiriga – och tacksamma för den tur de hade när lyckohjulet snurrade för dem.

av redadmin
16 Okt 2017
16 Okt 2017

Livets lotteri lät ju jättebra. Josefin Plantin fick tipset av en kollega och gick som hastigast in på Rädda Barnens hemsida för att ta sig en titt. Ett snurrbart hjul med världens länder, där det framgick hur stor sannolikhet det är att födas i en viss nation och vilka risker det innebär att växa upp där. Det skulle passa perfekt i det stundande hälsotemat i fyran och femman!

– Jag visste direkt hur jag ville använda det, säger Josefin Plantin som är lärare på Vittra Brotorp i Sundbyberg.

Hon plockade med datorn in i klassrummet och anslöt den till en större skärm. Några inledande ord om barnkonventionen och mänskliga rättigheter och så fick eleverna – under stor spänning och till trumvirvlar – snurra fram var sitt nytt land ”att återfödas i”.

Livets lotteri

Webbverktyg på Rädda barnens hemsida, i form av ett lotterihjul med världens länder. För det land som snurrats fram visas sannolikheten för att födas där och vilka risker det innebär – kanske barnaga, barnarbete, barnäktenskap, undernäring, fattigdom eller mobbning. För lärare finns även förslag på lektionsupplägg. Materialet nås lättast via direktadressen livetslotteri.se.

Då började frågorna komma – och Josefin Plantin insåg att hon kanske borde ha läst igenom materialet lite noggrannare. ”Vad är analfabetism?” var lätt att svara på, men när nästa tioåring undrade ”vad är sexuellt våld?” blev det knepigare.

Vi pratade i en liten grupp om att någon kan tvingas till sex mot sin vilja, eller göras illa. Det var ingen stor grej, men flera av riskerna kan man som lärare behöva förbereda sig för att diskutera.

Eleverna fick två uppdrag: att sammanställa fakta om barns villkor i det nya landet och att i dagboksform beskriva sin tänkta vardag där.

Faktainsamlingen var inte helt enkel.

Josefin Plantin

Yrke: Legitimerad i svenska och svenska som andraspråk. Undervisar nu även i SO.

Arbetsplats: Vittra Brotorp i Sundbyberg.

År i yrket: 4,5 år.

Drömresmål: Fiskebyn Portofino i Italien – jag vet inte exakt var det ligger men har sett en väldigt vacker bild på nätet – och ett u-land för att undervisa som volontär.

Utfall i Livets lotteri: Väldigt lyckosamt. Temat fick mig att inse hur bra även jag som vuxen har det. Visst bor jag i andra hand, men jag har ändå tak över huvudet och mat på bordet. Jag är också tacksam för min underbara familj och för att jag jobbar på en skola med fantastiska kollegor och elever.

– Dels är uppgifterna i Livets lotteri ibland lite oklara, dels nämns inga positiva faktorer för barnen i länderna, kanske att alla får gå i skolan. Inriktningen på problem kan förstärka bilder av att vi i Sverige är bra och alla andra är mycket sämre. Eleverna fick söka på nätet, bland annat i Utrikespolitiska institutets landguider. Men någon gång blev det bara ”det är ett varmt land där man kan sola och bada”, säger Josefin Plantin.

Än besvärligare befarade eleverna att det skulle vara att skriva om en vanlig dag ilandet. Hur skulle de kunna veta hur en tioåring har det i Uganda – egentligen?

– Jag förklarade att jag inte heller vet det och att de därför kunde tänka fritt utifrån sina fakta. Hur skulle det till exempel kännas att vara flicka där bara pojkar får gå i skolan? Då kom de i gång och tyckte dagboken var väldigt rolig att skriva.

Sammantaget tycker Josefin Plantin att Livets lotteri fungerar bra på mellanstadiet, och gissningsvis även högstadiet. Hennes elever funderade mycket på skillnader i livsvillkor och fick större förståelse och empati för människor i andra länder.

– Orättvisorna i världen upprörde dem, några var nära att gråta ibland. Vi talade mycket om fattigdom, krig och att tvingas på flykt, men också om mobbning och vad vi själva gör mot varandra. Det blev många bra diskussioner och eleverna konstaterade att de har det bra i Sverige. Jag ville gärna förmedla att vi har mycket att vara tacksamma för, och det budskapet gick fram.

ur Lärarförbundets Magasin