Läs senare

Läsförståelsen för svår på nationella provet i nian

Det var för många frågor på för kort tid i niornas läsförståelsedel på nationella provet i svenska. Därför misslyckades fler elever än vanligt, enligt provkonstruktören.

07 Dec 2010

Nästan 18 procent av niorna klarade inte läsförståelsen på det nationella provet i svenska, visar statistik från Skolverket. Det är den högsta siffran sedan verket började sina mätningar 2003 och en fördubbling jämfört med 2009, då runt 8 procent misslyckades med läsförståelsen.

Men det betyder inte att eleverna har blivit sämre på att läsa. Det var nämligen för många frågor i förhållande till den tid eleverna hade på sig, menar Eva Östlund-Stjärnegårdh, projektledare för utformningen av provet på Uppsala universitet.
 

– Det är klart att det inte är roligt att se den här statistiken och det har gett oss mycket att fundera på inför kommande provkonstruktioner, säger hon.
 

Eva Östlund-Stjärnegårdh är förvånad över elevernas resultat, eftersom frågorna testas noga i förväg. Dessutom har det prövats hur många frågor som går in på 80 minuter. Men i efterhand har flera lärare uttryckt att provtiden var för kort. Tidigare har eleverna haft cirka 80 minuter på sig. Inför årets prov ändrades det till exakt 80 minuter, eftersom provtiden tolkades olika av lärarna.
 

– Den åtstramningen kan ha spelat roll för resultatet. Men vi tror också att många blivit mer noggranna med genomförandet av provet på grund av Skolinspektionens framfart den senaste tiden, säger Eva Östlund-Stjärnegårdh.
 

Delprovet om läsförståelse innehöll också för många frågor där eleverna fick formulera sina egna svar, därför kommer det att bli fler kryssfrågor nästa gång, förklarar hon.
 

– För första gången har vi också låtit en grupp elever testa hela provet i förväg. Vi är därför tämligen säkra på att det inte kommer att bli så här på nästa prov, säger Eva Östlund-Stjärnegårdh.
 

Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk görs av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket. I mitten av januari släpper verket en utförligare rapport om resultaten på de nationella proven.

ur Lärarförbundets Magasin