Ingår i temat
Språkval
Läs senare

”Kemi är viktigare än språk”

Bertil Östberg, statssekreterare: "Bristen på kompetenta lärare är ett problem."

14 Apr 2010

En tredjedel av alla elever i grundskolan läser inte moderna språk. Vad gör regering­­en åt det?
– Vi tycker att det är oroande. Bristen på kompe­­tenta lärare är ett problem. Kommunerna och skolorna bör ta sitt ansvar. För det första måste de styra och motivera eleverna. De ska också se till att undervis­ningen är bra och att ha kompe­tenta, behöriga lärare. Vi i regeringen har också infört meritpoäng om man läser språk i gymnasiet.

Kan man tänka sig meritpoäng för språk i grundskolan?
– Det är bra om fler läser språk, men i dagsläget är det inte aktuellt.

Varför är inte språken obligatoriska?
– Språken upplevs som svåra av eleverna. Det är bättre att göra undervisningen intressant i stället för att tvinga alla elever att läsa ett modernt språk. De riskerar bara att misslyckas, och det är inte bra.

Eleverna tycker också att kemi är svårt, men kan inte välja bort det. Varför inte?
– Skolan ska ge baskunskaper för fortsatta studier och en medborgerlig allmänbildning som alla ska ha med sig. Då behöver de kemin. Vi tycker det är bra att läsa språk, men de är inte riktigt lika viktiga.

EU har antagit som gemensamt mål att alla ska kunna minst två främmande språk från tidig ålder. Vad gör ni åt det?
– Genomförandet är kommunernas ansvar. Vi har infört meritpoängen i gymnasiet, som är ett kraftfullt instrument. Det skulle förvåna mig mycket om det inte ändrar trenden.

Kan ni tänka er att göra det obligatoriskt att läsa moderna språk?
– Att göra språken obligatoriska är att gå för långt, med tanke på att så många hoppar av. Om 10–20 år kanske man kan börja diskutera det.

SvEn, stöd i svenska och engelska, är i dag det största språkvalet. Vad tänker ni göra åt det?
– Kommunerna och skolorna har ansvaret och ska se till att göra något vettigt av SvEn. Sedan blir det Skolinspektionens uppgift att granska under­visningen.

Många länder i Europa har utarbetat en nationell språkstrategi. Kan det vara något?
– Det finns inga sådana planer. Språk är verkligen viktigt, men man kan inte göra satsningar på alla områden.

Alla artiklar i temat Språkval (8)

ur Lärarförbundets Magasin