Läs senare

Högsta betyg för Sveriges lärare

av Karin Södergren
13 Dec 2017
13 Dec 2017

Svenska elever har mycket goda kunskaper i demokratifrågor. Det visar en jämförande studie av 21 länder med 3 500 slumpvis utvalda 15-åringar från varje land. Bara två länder hamnade på en högre nivå än Sverige: Danmark och Taiwan.

Undersökningen är vid närmare eftertanke inget mindre än högsta betyg för Sveriges samlade lärarkår. SO-lärarna ska förstås känna sig extra stolta. Men eftersom demokratifrågor är alla lärares ämne tycker jag att alla lärare kan ta åt sig äran av det fina resultatet.

58 procent av de svenska eleverna presterade på testets högsta nivå. Det innebär att de kunde ge förslag på hur en öppen och fri debatt kan gynna samhället och diskutera fördelarna med att ha den dömande och lagstiftande makten åtskilda. Imponerande!

Men det finns orosmoln i undersökningen också. I varje svenskt klassrum finns, statistiskt sett, två elever som inte håller med om att alla människor har lika värde. Var tionde elev tycker att män är mer lämpade än kvinnor att vara politiska ledare. De håller inte heller med om att alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, ska uppmuntras att ställa upp i politiska val. Hur ska lärare nå dem?

En annan lärargrupp som har anledning att sträcka lite extra på sig är engelsklärarna. I det här numret av Alfa fokuserar vi just på engelskan, ett ämne där kunskapsnivån hos svenska elever också ligger i topp vid internationella jämförelser. Men hur utmanar man elever som tycker att de redan kan allt de behöver kunna i engelskan? Ett sätt kan vara att föra in diskussionen på värdegrundsfrågor. Varför inte prata mer om just demokrati och människovärde?

ur Lärarförbundets Magasin