Ingår i temat
Spelvinst
Läs senare

Historien byggs bit för bit

Korna ska födas upp, fraktas, slaktas och förvaras. I datorspelet Minecraft gestaltas köttproduktionen under industriella revolutionen.

08 Dec 2014

Det gnisslar av stolar och bord som flyttas runt på Sannaskolan i Göteborg. Eleverna i klass 8B samlas i fyra grupper med var sin gruppledare och en dator. Dagens lektion ska handla om den industriella revolutionen.

– Lyssna! Det är gruppledaren som startar Minecraft och ser till att ni är inloggade på det lokala nätverket. Sedan ska alla prova att bygga, instruerar SO-läraren Morgan Andersson.

Elevernas uppgift är att tillsammans bygga upp ett system för storskalig köttproduktion. Varje grupp ansvarar för var sin del – uppfödning av kor, transporter, slakt-fabriker eller köttförvaring.

– Vad lär vi oss av det här? Minecraft är ju ett spel, utbrister Tove Elmlund och betraktar landskapet med gräs och byggklossar på datorskärmen.

– Det kommer att hända saker när ni börjar bygga. Varje grupp representerar en yrkeskategori som genom den tekniska utvecklingen kan börja samarbeta med andra och på så sätt effektivisera produktionen, säger Morgan Andersson.

Minecraft kan liknas vid ett digitalt lego, där deltagarna bygger egna världar. Eleverna hjälper varandra att komma igång. Nurcan Mutlu är ovan vid Minecraft, men vill testa.

– Gå framåt med W-tangenten. Det är lättast med långfingret, säger Tony Hebib som sitter bredvid henne.

Nurcan Mutlu lär sig snabbt olika kommandon. Men hennes grupp kan ändå inte sätta igång med uppgiften att bygga köttförråd. Det beror på att de andra grupperna i klassen inte har kommit igång. Morgan Andersson avbryter för en kort genomgång.

– Nu måste ni organisera er och prata med varandra. För att ta tillvara köttet måste det finnas en slaktfabrik, och hur transporteras köttet dit?

Tove Elmlund ingår i gruppen för uppfödning av kor. Med blixtsnabba knapptryckningar får hon fram tusentals kor som dominerar skärmbilden på allas datorer.

– Det behövs jättemånga slakterier genast. Annars översvämmas vi av kor, ropar slakteribyggaren Sacha Stojanovic och trycker på tangentbordet för att få fram byggklossar till nya fabriker.

För drygt två år sedan satsade Sannaskolan på att ge elever och lärare var sin bärbar dator. Då bestämde sig Morgan Andersson för att börja använda Minecraft som ett komplement i undervisningen, både individuellt och i grupp. De flesta elever kan spelet sedan tidigare, eller så lär de sig snabbt av varandra.

– Med datorer som en del i klassrummet, behöver jag vinna över Facebook som bara finns ett klick bort. Mitt erbjudande i SO måste kännas mer lockande.

Som lärare försöker han blanda arbetssätt som stimulerar elevernas skapande, förutom datorspel kan eleverna till exempel välja att göra videofilmer, poddradio eller egna serietidningar som redovisning. Morgan Andersson har många gånger märkt hur elever som är skoltrötta eller har läs- och skrivsvårigheter, plötsligt visar vad de kan när de får redovisa med hjälp av Minecraft.

– Det gäller att hitta vägar som gör att jag möter eleverna i deras verklighet. Läroplanen bestämmer vad de ska lära sig – men inte hur.

Han berättar om en elev som ägnade all fritid åt att spela Minecraft, men som hade svårt att komma någon vart med skolarbetet och som kände sig misslyckad. Morgan Andersson frågade honom om det skulle vara möjligt att lära sig om mänskliga rättigheter med hjälp av Minecraft. Efter en vecka lämnade eleven in ett fördjupningsarbete i form av en uppbyggd miljö av Guantánamobasen med skyltar där han skrivit ner fakta.

– Arbetet presenterades genom en inspelad guidad tur i miljön, där eleven diskuterade olika aspekter kring mänskliga rättigheter. Han klarade de uppsatta målen för godkänt.

När eleverna väljer Minecraft som arbetssätt, är Morgan Andersson tydlig med att det inte handlar om att de enbart ska bygga. De ska även filma och skriva ett manus om sin byggnation. Eleverna ska till exempel kunna visa att de kan resonera kring historiska eller politiska skeenden, förklara begrepp och förhålla sig till olika källor.

– Kan de ta reda på fakta om Dalai Lama genom att chatta med Dalai Lamas Facebook-administratör, är det okej för mig. Men de måste visa att de granskat informationen som de hittat.

Morgan Andersson berättar att eleverna är väl medvetna om vilka mål som ska uppnås i ämnena.

– Elevernas filmade redovisningar kring Minecraft ger mig ett bra betygsunderlag. Jag kan titta på filmen flera gånger vilket gör arbetssättet lättare att bedöma än exempelvis muntliga redovisningar.

I slutet av lektionen projiceras skärmbilden med elevernas Minecraft-byggnation på en filmduk längst fram
i klassrummet. Den visar att varje grupp har klarat av sin uppgift och att eleverna tillsammans har lyckats bygga upp ett fungerande system för storskalig köttproduktion med transportvägar, slakterier och lagerutrymmen.

– Men vad äckligt! Djuren dränks när de går in i slakteriet, säger Lina Reis när hon upptäcker hur slakterierna är byggda.

– Det kan vara svårt att ha överblick över vad som händer när produktionen effektiviseras för att få ner priserna. Då kan det behövas lagar som reglerar verksam-heterna, säger Morgan Andersson.

– Jag betalar hellre 50 spänn för en hamburgare än att korna lider, säger Leo Ekelund Matoro.

Ämnet engagerar eleverna. Flera elever vill att slaktfabrikerna ska byggas om. Men lektionen är snart slut och eleverna måste logga ut från datorerna.

– Ta ställning! Vad är viktigt för er? Ska djuren ha det bra innan de slaktas? Är ni beredda att betala mer för varor som produceras på ett schysst sätt? undrar Morgan Andersson.

Många tankar har väckts. Den livliga diskussionen fortsätter även utanför klassrumsdörren.

Tips från Morgan Andersson

• Om flera elever samarbetar vid olika datorer behöver datorerna kopplas samman genom ett lokalt nätverk (lan) eller en server. Skydda gruppen från obehöriga användare.

• Äldre versioner av Minecraft kan laddas ner gratis. Betal­versionen kostar omkring 175 kronor för ett spelkonto. Många elever har Minecraft på sina datorer.

ur Lärarförbundets Magasin