Läs senare

Hallå, Ceilia Löf

17 Sep 2009

Hallå där Cecilia Löf, projektledare på Rädda Barnen. Vad handlar er pågående utställning Rewrite the Future om?
– Ett gammalt ordspråk säger att pennan är mäktigare än svärdet. Men en förutsättning är att pennan kommer i användning och att någon kan läsa orden som skrivs. 72 miljoner barn hindras i dag från att gå i skolan. Av dem lever över hälften i krigs- och konfl iktdrabbade länder. Vår utställning berättar om barn och ungdomar i sådana länder och vad skolan betyder för dem. Den är en del av en internationell Rädda Barnen-kampanj.

Hur ser utställningen ut?
– Den har formen av tre stora böcker. Två av böckerna är öppna. På deras sidor kan man läsa om situationen i tre länder: Elfenbenskusten, Södra Sudan och Afghanistan. Den tredje boken är stängd. På den sitter en monitor som visar ett bildspel med fantastiska bilder från de tre länderna. Det finns även frågor skrivna på luckor som man kan öppna för att få svar och exempel på skolmaterial som Rädda Barnen delar ut som bistånd.

– Ett fördjupningsmaterial med mer fakta och värderingsövningar har också tagits fram. Det kan användas som ett komplement till utställningen eller självständigt av klasser som inte har möjlighet att besöka den.

Vem riktar sig utställningen till?
– Primärt till gymnasieelever och elever i år 9. Men den är öppen för alla. Hittills har mellan 15 000 och 18 000 personer sett den. Med utställningen vill vi lyfta fram vikten av utbildning för barn i konfliktområden. För det är kanske inte dem som man vanligtvis tänker på när man talar om vikten av utbildning för barn. Men faktum är att utvecklingsländer som befinner sig i krig eller konflikt får en mindre andel av världens utvecklingsbistånd än andra utvecklingsländer. Det vill vi också uppmärksamma med utställningen.

Varför ska lärare ta sig tid att besöka utställningen med sina klasser?
– För att många ungdomar är intresserade av utvecklingsfrågor. Genom att besöka utställningen kan de få ett ökat engagemang och förståelse. Och få veta hur man kan vara med och påverka. Efter besöket kan klassen få i uppgift att fråga sin lokala tidning och sina lokala riksdagsmän varför inte fler journalister skriver om det här och varför det inte är någon het politisk fråga.

– Andra relevanta frågor som klassen kan diskutera är: Varför är utbildning så viktigt för ett land? Varför får flickor inte börja skolan? Vem ska bestämma om ett barn får börja skolan? Hur kan skolan hjälpa till att bevara fred? Vad är viktigast i skolan?

Var finns utställningen?
– Den turnerar runt och visas av de lokala Rädda Barnen-föreningarna i samarbete med biblioteken. I höst kommer utställningen bland annat att visas i Uppsala, Södertälje, Göteborg och Östersund.

Hur har responsen varit hittills?
– Mest positiv. Många klasser jobbar vidare med ämnet efter att de har besökt utställningen. En del elever gör egna utställningar som examensarbete och en del klasser samlar in pengar. Några klasser valde att informera på stan och någon skola ordnade en konsert.

Vill du ha mer information om utställningen Rewrite the Future och var den befinner sig? Gå in på:
www.rb.se/rewrite

ur Lärarförbundets Magasin