Läs senare

En liten bokstav gör obegripligt stor skillnad

16 Sep 2013
En liten bokstav gör obegripligt stor skillnad
Foto: Håkan Elofsson

Det finns något som jag inte förstår. Det är hur två yrken, som ställer samma krav på sina utövare, kan ha så olika status. Ta till exempel läkaryrket och läraryrket. De är endast skilda åt genom en bokstav, ett ”k” i läkare och ett ”r” i lärare. Men medan studenter konkurrerar med höga betyg till läkarutbildningen, så är det ingen konkurrens till lärarutbildningen.

Varför är läkaryrket så attraktivt? Ja, först och främst handlar det om möten med människor med olika bakgrunder. Då handlar det om att lyssna, att förstå en annan människas situation, att kunna göra omdömesgilla bedömningar. Därför varvas också teori och praktik under utbildningen. Man arbetar oftast i ett lag, oberoende om arbetsplatsen är liten eller stor. I arbetslaget kan man diskutera problem, såväl av ämnesmässig som av etisk natur. Det skapar en kollegial anda och en social sammanhållning, viktigt på en arbetsplats där stressen ofta är närvarande och arbets­tempot högt. En felaktig bedömning kan vara avgörande för en annan människas framtid. Så det är ett yrke som kräver både intellektuell redbarhet och emotionell kompetens.

Förlåt. Skrev jag att detta gällde läkar­yrket? Jag menade naturligtvis läraryrket.

En lärare möter människor med skilda bakgrunder (precis som läkaren). En lärare lyssnar, förstår, förklarar (precis som läkaren). Lärarutbildningen varvar teori och praktik på samma sätt som läkarutbildningen. En lärare ingår i ett arbetslag, vilket en läkare också gör. Stressen och arbetstempot är högt i båda yrkena. En felaktig bedömning, vid en betygssättning eller vid en medicinsk diagnos, kan vara avgörande för en annan människas framtid. Läraryrket anses vara så viktigt att vår utbildningsminister har utnämnt det till samhällets viktigaste yrke.

Men vad hjälper det? Studenterna vänder ändå lärarutbildningen ryggen. För i dag är läraryrket ett lågstatusyrke.

Status är inget enkelt begrepp. Det kan betyda mer än ”hög lön” och ”samhällelig respekt”. Det kan också betyda ”du är be­gåvad och smart.” En student på läkarut­bildningen behöver inte ens säga det själv. Hon eller han har redan bevisat det genom att bli antagen till ett yrke som i hård konkurrens bara väljer ut några bland många. För en student betyder skillnaden mellan bokstäverna ”k” och ”r” i lä()arutbildningen att hon eller han antingen bemöts med respekt och uppskattning – eller be­klagande misstro. Det kan låta hårt. Och det är kanske hårt för studenten. Men det är ännu hårdare för de elever, som ska undervisas av studenter som valt yrket i tredje eller fjärde hand.

Jag har arbetat som lärare i över fyrtio år. Inom lärarutbildningen i över trettio. Jag har under denna tid sett hur ett intellektuellt och emotionellt krävande yrke förlorat inte bara sin värdighet, utan också sin trovärdighet. För vem tror i dag att läkaryrket och läraryrket i princip är likvärdiga yrken som kräver samma kompetens av sina utövare?

Namn Gunilla Molloy.
Titel Docent i svenska med didaktisk inriktning.
Plats Stockholms universitet.
Åsikt Läraryrkets status har devalverats – hur kan det återupprättas?

ur Lärarförbundets Magasin