Läs senare

»Diskussioner ökar kompetensen«

av Ingvar Lagerlöf
27 Mar 2017
27 Mar 2017

Tommy Lagergrens utredning har fått många synpunkter och även kritik av flera remissinstanser. Det gäller inte bara de delar som rör formerna för bedömning.

Lärarförbundet anser i grunden att frivilliga nationella bedömningsstöd bör ersätta större delen av de nationella proven. I förbundets remissvar betonas sambedömningens betydelse för likvärdigheten och lärarnas bedömarkomptens. Medbedömning däremot, där bedömningen av provet sker individuellt, leder inte på samma sätt till att lärare utvecklar sin bedömningsförmåga.

– Med sambedömning utvecklar lärare bedömarkompetensen tillsammans. Det blir en större trygghet för läraren i bedömningen när man diskuterar den med kollegor. Det blir också en trygghet för eleven att veta att flera lärare står bakom bedömningen, säger Lisa Heino, utredare på Lärarförbundet.

Även flera högskolor och universitet betonar att medbedömning och extern bedömning inte utvecklar lärares bedömningsförmåga. Högskolan Kristianstad befarar att de nationella proven särskiljs ännu mer från lärares övriga bedömningar.

Skolverket varnar för att lärares arbetsbelastning ökar och att medbedömning kan vara svår att genomföra på mindre skolor. Dessutom minskar förutsättningarna för kollegialt lärande.

Skolinspektionen framhåller att extern bedömning inte är en garanti för ökad likvärdighet. Dagens variation mellan olika klasser riskerar att ersättas av variation inom klasserna. Det är också viktigt med ett upplägg som ger eleverna möjlighet att resonera kring bedömning.

Alla artiklar i temat Bedömning på många sätt (6)

ur Lärarförbundets Magasin