Läs senare

Din lektion – en väg till Europa

17 Sep 2009

Det finns en uppfattning om att en språklärare är en sådan som jag, som undervisar i engelska och franska i årskurs 7–9 och på gymnasieskolan. Rätt – och fel, för vi är fler än så.

Det finns till exempel lärare som undervisar i moderna språk från förskolan upp till universitetsnivå. Det vore också intressant att veta hur många lärare i engelska som undervisar elever i åldrarna 7-12. De är inte få, det kan jag lova.

Engelska, franska, spanska, tyska, italienska, men alla andra språk då? Hur många språklärare undervisar också invandrarbarn i en mängd andra språk? Det blir så lätt fel när vi tänker ”språk” i skolan. Och då har jag inte ens kommit in på alla termer som florerar: främmande språk, moderna språk, moderna språk utom engelska (!), hemspråk, modersmål, förstaspråk, andraspråk…

För att främja utvecklingen av en gemensam syn på all undervisning i språk och som medel att förbättra internationell förståelse och samarbete skapade Europarådet i slutet av 90-talet en europeisk språkportfölj (The European Language Portfolio) och ett ramverk för språkundervisning/inlärning och bedömning av språkkunskaper (A Common European Framework of Reference).

Språkportfolion ger eleverna verktyg att lära sig bedöma sitt lärande och utveckla förmågan att reflektera över sina egna insatser. Den lyfter fram språk i ett helhetsperspektiv och inspirerar till ökad flerspråkighet genom att betona alla språk som viktiga, vilket kan stimulera språkintresset hos våra elever med annat modersmål än svenska. Statusen på deras språk i hemmet höjs.

Släktskapet mellan våra svenska kursplaner från år 2000 och Europarådets Framework är mycket tydligt. Jämförbara är de dock inte, eftersom den lägsta nivån, A1, är lägre än steg 1, medan den högsta, C2, är högre än steg 7.

Kan vi äntligen hoppas på en total överensstämmelse mellan den gemensamma europeiska referensramen för språk och de nya svenska kursplaner som kommer 2011–2012?

Kan vi genom en anpassning av våra kursplaner få ett direkt fungerande språkpass med sex steg?

Färdriktningen är klar. Från att tidigare ha varit ämnen med fokus på struktur och beståndsdelar har språken alltmer blivit medel för information, interaktion och kommunikation mellan människor.

Jag skulle vilja avsluta med något så högtidligt som en av de tre grundläggande principer som fastställts i Europarådets ministerkommitté:

Det är endast genom bättre kunskap om europeiska moderna språk som det kommer att vara möjligt att främja rörlighet, ömsesidig förståelse och ömsesidigt samarbete i Europa, samt övervinna fördomar och diskriminering.

Det är inga små ord. Att lära våra elever olika språk är alltså en del av ett stort freds- och demokratiarbete, vilket vi kanske inte tänker på i vårt dagliga arbete i klassrummen.

Namn: Eva Rönmark
Familj: Man, två söner med familj
Titel: Adjunkt (åldersavslöjande!)
Arbetsplats: Hagaskolan, Sundsvall
Senast lästa bok: Nicole Krauss, ”Man walks into a room”
Favorit på TV: Simpsons
Längtar efter i höst: Ser fram emot ligastarten i basket

ur Lärarförbundets Magasin