Ingår i temat
Skolresan
Läs senare

»Det kan ta tid att smälta resan«

Genom en resa till Berlin och de närliggande koncentrationslägren Ravensbrück och Sachsenhausen täcker niondeklassarna från Astradskolan i Ljungby in en stor del av Tysklands moderna historia.

av Ellen Larsson
28 Aug 2017
28 Aug 2017

Ravensbrück – Tysklands koncentrationsläger för kvinnor och flickor. En av dem som levde fem av sina tonår där var Irena Forslind, dotter till en polsk partisan och politisk flykting. Hennes berättelser om tiden i lägret har länge varit en del av förberedelserna inför niornas resa dit.

– Nu står vi på Ravensbrück Appelplatz, som Irena berättat om. Där borta ligger fabriken hon arbetade på tolv timmar om dagen, trots att hon bara var ett barn. De som protesterade mot förhållandena i lägret sköts till döds. Trots allt hon varit med om säger hon till oss att vi måste glömma, förlåta och gå vidare.

Påläst. Svenskläraren Eva Eriksson axlar rollen som guide på resan.

Så brukar svenskläraren Eva Eriksson inleda sin guidade tur på Ravensbrück, ett koncentrationsläger som hon besökt så gott som årligen sedan 2003. Då började Astradskolan i Ljungby göra studieresor till Tyskland som en del av niornas undervisning. Över tid har studieresan utvecklats till ett toleranstema för hela skolan som inleds redan i årskurs 1. Arbetet bygger på de sju diskrimineringsgrunderna, sträcker sig över alla årskurser och är ämnesövergripande.

– Vi vill göra våra elever toleranta mot olikheter. När vi pratar om Nazityskland diskuterar vi ofta vikten av att stå emot grupptryck, att det är lika illa att stå och se på passivt som att delta aktivt. När vi sedan gör delar av resan i Irenas fotspår blir platsen än mer levande. Det är en person som eleverna känner och tycker om som de ser framför sig när de går igenom lägret, säger Eva Eriksson.

När skolan började med resorna till Tyskland användes lokala guider, numera guidar lärarna själva både i koncentrationslägret och i Berlin där niorna också tillbringar två halvdagar. På så vis hinner de med en större del av Tysklands moderna historia. Berlin är som ett levande museum, där platser som hedrar andra världskrigets offer samsas med monument som skildrar tiden då staden var delad i två. På stadsvandringarna hinner de med alltifrån dåvarande Östberlins stolthet Alexanderplatz till KaDeWe, varuhuset som under kalla kriget fungerade som en symbol för Västberlins materiella överlägsenhet gentemot tillvaron bortom muren.

– I Berlin har vi alltid guidat själva, i koncentrationslägret har det blivit så i takt med antalet resor. Att guida kräver såklart en hel del förberedelser, vi lärare har exempelvis fått göra studiebesök på plats utan elever, men fördelarna vinner över nackdelarna. Vi sparar pengar och kan guida mindre elevgrupper, säger Eva Eriksson.

En så här omfattande resa genomförs bara en gång på Astradskolan och alltid i nian, men de senaste åren har resan flyttats från läsårets slut till början av höstterminen, berättar Eva Eriksson.

– En del behöver smälta resan mer än andra och det är viktigt att kunna möta de eleverna. Nu får vi mer tid att bearbeta upplevelserna tillsammans i klassen. Tidigare kändes det lite som att släppa eleverna vind för våg under den hektiska vårterminen.

På så vis har skolan utarbetat rutiner för resan över tid och det ämnes- och årskursövergripande temaarbetet är numera ett genomarbetat koncept på skolan som den också belönats för med 100 000 kronor från stiftelsen Hela Sverige – Artister mot nazister. Pengarna har hjälpt till att finansiera resan, som framför allt bekostas av den klasskassa som eleverna själva samlat ihop till genom att sälja olika saker. Eva Eriksson, som varit med från starten, har sett hur intresset för att besöka såväl koncentrationslägren som Berlin tillsammans med skolklasser ökat lavinartat.

– I dag måste vi boka vårt boende på vandrarhemmet i Ravensbrück ett år innan avfärd. Så var det inte för 15 år sedan. Det är bra att fler väljer att besöka de här platserna. Vi får aldrig glömma den här fruktansvärda delen av historien. Elever säger ofta att resan och samtalen den väcker har varit det mest fantastiska de varit med om. De glömmer det aldrig, säger hon.

Alla artiklar i temat Skolresan (7)

ur Lärarförbundets Magasin