Läs senare

Bedömning inte längre ett ensamjobb

av Helena Reistad
27 Mar 2017
27 Mar 2017

För drygt fyra år sedan skrev Alfa om hur lärarna i Färila skola samrättade de nationella proven (nummer 6/2012). Det var då mycket ovanligt. Efter vårt reportage fick skolan och kommunen ta emot flera studiebesök och några lärare fick också föreläsa på andra ställen.

Nu kan vi konstatera att det har hänt mycket på bedömningsfronten sedan dess. Mer än hälften, 54 procent, av de nationella prov som Skolinspektionen rättade om under 2015 hade ursprungligen rättats med någon form av organiserad sambedömning.

Förändringen är egentligen ingen överraskning för oss som följer skolutvecklingen på nära håll. Bedömning är svårt och viktigt – och alla vill göra rätt. Många lärare vi pratat med har känt ett behov av att bli mer professionella och systematiska i bedömningen av bland annat nationella prov och i betygsättning. Studenter på lärarutbildningen upplever att de får väldigt lite undervisning om det komplexa myndighetsutövande som de sedan ska utföra som examinerade lärare. Allt detta skapar ett behov av ett kollegialt samtal.

Därför tyckte vi på redaktionen att det var dags att gräva lite djupare i de frågorna. I det här numret skriver vi om såväl formativ bedömning som sambedömning, medbedömning och bedömarträning – alla olika metoder som ska utveckla bedömarkompetensen och leda till mer likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Har du tankar kring bedömning som du vill dela med dig av? Hör gärna av dig till mig!

ur Lärarförbundets Magasin