Ingår i temat
Språkval
Läs senare

”Bara engelska räcker inte”

EU-kommissionär Cecilia Malmström är bekymrad över att många svenska elever inte vill läsa flera språk.
– Det är problematiskt. Förutom kontakter skapar språken förståelse och tolerans!

14 Apr 2010

Cecilia Malmström är delvis uppvuxen i Frankrike och har tidigare arbetat i Tyskland och Spanien. Förutom svenska och engelska be­härskar hon franska och spanska i tal och skrift. Dessutom talar och förstår hon tyska och italienska. För henne är det självklart viktigt att kunna flera språk. Bara i Europa finns runt 225 språk, och det är något vi ska vara stolta över, tycker hon.

– Genom språket skapar man en djupare förståelse och tolerans för andra människor och kulturer. Då ökar man inte bara möjlig­heterna till att skapa fler kontakter, man berikar också sig själv. Även om vi i Sverige generellt är väldigt duktiga på engelska, så räcker inte det. Om man bara söker sig till det engelskspråkiga så missar man kontakter och kunskaper från många andra språkområden, påpekar Cecilia Malmström.

– Vi måste inse att världen är mer än England och USA. Det finns en så mycket större värld att ta del av, kulturellt och socialt såväl som strikt ekonomiska värden.

Utan att vilja kritisera den svenska skolan är hon ändå bekymrad över att så få elever läser moderna språk och anser att vi i Sverige behöver en bred språklig kompetens. De extra meritpoängen för språkfördjupningen på gymnasiet är ett steg i rätt riktning, menar hon. Det är också viktigt att visa unga människor nyttan av att kunna fler språk än engelska. Själv för­söker hon uppmuntra människor att lära sig språk så ofta hon kan.

– Jag vet att lärare ute på Sveriges skolor gör ett viktigt och tappert jobb med detta. Men kanske måste vi också öka de direkta incitamenten att läsa språk – till exempel genom extra meritpoäng..

Alla artiklar i temat Språkval (8)

ur Lärarförbundets Magasin