Läs senare

Vad skulle hända om vi slutade skriva?

18 Dec 2013

Foto: Bo Fernström, Illustration: Li SöderbergI dag gjorde jag en intressant iakttagelse. Mina åttor fick redovisa sin läxa med hjälp av en tidslinje. Instruktionen löd att de endast fick ha bilder på tidslinjen, inga ord, bokstäver eller siffror. Eleverna fick veta att redovisningen skulle ske i slutet av lektionen och göras enskilt. Under den första delen av lektionen fick de därför, tillsammans i par, förbereda sig inför den enskilda avslutningen.

Jag märkte hur en viss oro spred sig bland eleverna, när de fick veta att de inte fick använda sig av ord utan endast uttrycka sig med bilder. Att uttrycka sig i bild är något vi tränar alldeles för lite på i skolan. Åtminstone tränar jag mina elever för lite på det. Vi ritar bilder med jämna mellanrum, ibland ritar de av mina figurer, ibland ritar de själva. Men det är sällan de får uttrycka fakta, analys och slutsatser med hjälp av mer välutvecklade bilder. Ändå lyckades mina elever riktigt bra och det var fascinerande att se deras kreativa lösningar på denna ”bildtidslinje”.

Det blev en tankeställare för mig. Jag tycker att jag är bra på att variera undervisnings- och examinationsformer. Jag förespråkar variation för att alla elevers behov ska tillgodoses. Eleverna skriver ensamma och tillsammans med klasskompisarna. De får vara aktiva i gruppdiskussioner och genom individuella övningar. Att agera och använda kroppen är oftast något som uppskattas så det försöker vi också träna med jämna mellanrum. Dock är det framför allt skrift i olika former och muntliga diskussioner som präglar de flesta av mina lektioner.

När jag lämnar lektionen kommer nästa tanke. Vad skulle hända om vi slutade skriva på lektionerna? Elever som är starka på stavning och skrift har alltid gynnats i den svenska skolan. Länge har elever framför allt blivit bedömda i skrift. Ordet ”prov” har direkt syftat på ett skriftligt prov. Så är det inte längre, vilket jag är mycket tacksam över. Elever som är vana och bekväma vid att examineras i skrift kommer förmodligen att uppleva en viss press när de helt plötsligt ska uttrycka sina kunskaper endast med hjälp av bilder. Å andra sidan kan elever som är lagda åt det estetiska hållet uppleva stor press när de ska producera en längre text. Det finns inget kunskapskrav som säger att mina elever ska kunna skriva en längre text. Jag ska bedöma deras kunskaper i SO-ämnena och jag måste inse att dessa kunskaper kan komma fram på olika sätt, genom olika uttrycksformer.

Genom att använda skrift och tal som de två viktigaste kanalerna i undervisningen, styr jag omedvetet mina elever bort från de estetiska uttrycksformerna i SO-ämnena. Eleverna ges inte samma chans att utveckla dessa sidor. Kanske finns det elever som skulle utveckla sina geografikunskaper ytterligare om de fick estetiska utmaningar.

Man brukar säga att ”en bild säger mer än tusen ord”. Kan en bild förklara en känsla lika bra som en beskrivande text? Förmodligen. Kan en bild visa faktakunskaper lika bra som en faktatext? Förmodligen. Kan man göra en analys med hjälp av bilder? Jo, faktiskt. Det gjorde mina elever i dag när de konstruerade sina ”bildtidslinjer”. Jag har därmed hittat en ny aspekt av begreppet variation

Titel Lärare i SO-ämnen, grundskolans senare år.
Arbetsplats Höglundaskolan, Sundsvall.
Yrkeserfarenhet Fränstaskolan vt-2010, Höglundaskolan ht-2010 och framåt.
Gör på fritiden Hårdträning med orienteringsklubben, kaffe och bakelse, stolt moster till Albin.
Viktig bok Min lärarkalender.
Det bästa jag vet Att undervisa.
Det sämsta jag vet Att inte räcka till.
Min blogg Magister Lollo.
Bok jag läser ju nu med mina kollegor Att följa lärande av Dylan Wiliam.

ur Lärarförbundets Magasin