Läs senare

Språket öppnar dörrar både inåt och utåt

12 Dec 2012

Foto: Linus MeyerMed ett gemensamt språk blir det lättare att nå och förstå varandra. Det är självklart. Svenskan räcker inte långt när vi far ut i världen, så vi behöver lära oss andra språk. Minst två stycken, anser EU-länderna
som slagit fast vad som är ”nyckelkompetenser” hos medborgarna.

Nu vill också Skolverket göra allvar av frågan. Generaldirektören Anna Ekström sade, vid ett seminarium på bokmässan i Göteborg, att verket senare i höst ska lägga fram ett förslag om att göra det obligatoriskt att läsa ett andra främmande språk. Undervisningen bör börja i relativt tidig ålder, för då ger det bäst effekt. Det ska bli intressant att läsa förslaget i sin helhet och vi lär återkomma i frågan. Medan svenskan inte räcker till utanför våra gränser, är den desto viktigare här hemma. Det gäller inte minst i skolan, det har allt fler lärare och rektorer förstått och det är väldigt roligt att se hur intresset för exempelvis genrepedagogik och språkutvecklande ämnesundervisning hela tiden ökar.

Däremot är det mer tveksamt hur det ligger till med undervisningen i svenska som andraspråk. Ämnet är ifrågasatt men ju mer vi fördjupar oss i frågan undrar vi på redaktionen: Kan man verkligen döma ut något som på många skolor faktiskt inte fått en ärlig chans? Med en given plats på schemat, med utbildade lärare och undervisning stödd på forskning om effektiv språkinlärning – vad skulle det då inte kunna bli i form av en dörröppnare till andra ämnen, högre studier och en självklar plats i det svenska samhället?

ur Lärarförbundets Magasin