Läs senare

När eleverna bedömer bedömningen

19 Dec 2011

Bild: Li Söderberg/Bo FernströmPå min skola har vi i höst på allvar börjat prata om formativ bedömning. Vi har avhandlat Christian Lundahls bok Bedömning för lärande i seminarieform och därtill har vi sett honom föreläsa. Jag hör från äldre kollegor att aldrig förr har diskussionen kring bedömning för lärande varit så bred som den är i dag.

Diskussionen har inspirerat mig till att flytta fokus i min undervisning. Jag vill att genomgångarna är elevaktiva, alltså att eleverna på olika sätt ska vara aktiva och diskutera kring sina kunskaper. Vi jobbar mer med olika former av gruppövningar, ibland paruppgifter eller individuella uppgifter.

Genomgående för alla elevaktiva genomgångar är att vi jobbar muntligt och att eleverna ska vara pålästa och insatta i materialet. När eleverna sitter i klassrummet och arbetar muntligt kan jag följa deras resonemang och hjälpa dem att reda ut de frågetecken som uppstått vid inläsningen.

Jag ser hur de lyfter varandra mot högre höjder och att de vågar tänka fritt. När klockan ringer ut från en elevaktiv genomgång vet eleverna vad de kan och vad de behöver utveckla.

Både jag och eleverna har numera bra koll på deras kunskapsutveckling. När det är dags för det avslutande summativa provet vet jag med ganska stor säkerhet hur resultatet kommer att bli. Förr blev provresultaten till viss del en överraskning, nu endast en bekräftelse på att den formativa processen gett resultat.

Att se bedömningen som en process har dessutom lett till att jag och eleverna möts på samma planhalva. Jag gjorde ett experiment och gav eleverna en utförlig formativ kommentar på deras avslutande summativa prov. Denna kommentar innefattade dels det som var bra, dels vad eleven skulle fortsätta att utveckla och träna på.

För att lägga stort fokus vid denna feedback så fick eleverna gå in på vår webbportal och kommentera mitt formativa omdöme. Detta för att jag skulle se att de tagit del av återkopplingen. När jag en kväll slog mig ned vid datorn för att läsa elevernas respons fick jag bekräftat att detta arbetssätt är lyckosamt. Eleverna uttrycker att de tar åt sig av min feedback, de vill utvecklas. De har förstått syftet med den formativa återkopplingen. Vi spelar nu samma boll, vi har ett gemensamt mål. 

Lollo Rohdén

Titel: Lärare SO-ämnen, senare år av grundskolan.
Arbetsplats: Höglundaskolan, Sundsvall.
Yrkeserfarenhet: Fränstaskolan vt-2010, Höglundaskolan ht-2010 och framåt.
Gör på fritiden: Barn- och ungdomsverksamhet i Sundsvalls Orienteringsklubb, stavgång med mina nyinköpta ”Bungy Pumps” samt stolt moster till Albin 2 år.
Viktig bok: Min lärarkalender.
Det bästa jag vet: Att undervisa.
Det sämsta jag vet: Att inte räcka till.
Min blogg: Magister Lollo.

ur Lärarförbundets Magasin