Läs senare

”Hitta det varje elev motiveras av”

Hallå!Hallå Gravity Goldberg, läs- och skrivforskare vid Columbia university i New York.

av Ellen Larsson
31 Maj 2017
31 Maj 2017
Gravity Goldbergs bok, Att skapa självständiga läsare – dynamiskt mindset och undervisningsstrategier, har precis blivit utgiven på svenska av Natur och Kultur.

Varför behövs din bok om att hjälpa elever bli självständiga läsare?

– Elever måste identifiera sig som läsare och se det inneboende värdet i läsning för att bli självständiga. Som lärare är det viktigt att lägga grunden för detta tidigt, för ju äldre eleverna blir, desto större blir konkurrensen från saker som underhållning och sociala medier.

– För att bli riktigt bra på att läsa skulle eleven behöva ägna två timmar om dagen åt det. Det kräver läsning på fritiden, vilket inte kommer att hända om eleven bara läser för att få höga betyg. Därför måste lärare lyfta blicken från resultat och bedömning och i stället anpassa undervisningen efter det som individen redan kan och motiveras av.

Hur menar du?

– Om en elev som är lågpresterande väljer bort läsningen, beror det ofta på dåligt självförtroende. Vårt jobb blir då att bygga upp det igen genom att lära känna eleverna och visa vad de redan gör bra och ge dem strategier för att hinna ikapp sina klasskamrater och utvecklas vidare. Att bara fokusera på problem och att de måste bli bättre för att få ett visst betyg får ofta helt motsatt effekt. Både låg- och högpresterande elever kan fastna i ett statiskt tankesätt som gör dem rädda för utmaningar. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna utveckla ett mer dynamiskt tankesätt som går ut på att man alltid kan bli bättre om man tränar.

Många lärare drunknar i pappersarbete och saknar planeringstid, vad vill du säga till dem som tänker att det här arbetssättet kommer stjäla tid från undervisning?

– När vi undervisar elever utan att egentligen veta något om dem lägger vi värdefull tid på lektioner som de inte är redo för – eller som är för lätta för dem. Därför menar jag att det här arbetssättet sparar tid i längden, även om det innebär att du i bland måste möta eleverna en i taget. Jag är också övertygad om att eleverna kommer att vara mer uppmärksamma på det du lär ut om de känner sig sedda. Det finns också forskning som visar att den typen av feedback leder till högre resultat.

Hur börjar man?

– Jag beskriver fyra olika lärarroller som jag vet kan skapa den här förändringen, exempelvis utforskaren som mejslar fram elevens läsprocess och spegeln som ger eleven konstruktiv feedback. Även om tanken är att de ska samverka kan man testa en i taget. Välj den som du är mest nyfiken på och jobba aktivt med den under en månad. En del lärare låter eleverna göra en del av jobbet genom att lära ut de olika rollerna till dem. Som lärare kan du faktiskt säga: hörrni, det här är nytt för mig och jag behöver er hjälp. Eleverna blir motiverade av att få vara med och som lärare behöver man inte vara perfekt från början.

En del forskare vill se mer katederundervisning, du vill i stället att läraren tar ett steg tillbaka – hur då?

– Jag vill understryka att jag inte representerar vare sig den ena eller andra sidan. Även om jag lyfter fram en annan relation än den klassiska så handlar det lika mycket om undervisning. När jag tränade fotboll studerade alltid tränaren vad jag gjorde på planen innan hon gav mig råd. Så ska läraren också göra. Först när vi känner till elevens förmågor kan vi börja undervisa.

ur Lärarförbundets Magasin