Läs senare

Det lönar sig när biblioteken får ta plats

av Helena Reistad
31 Maj 2017
31 Maj 2017

Skolbiblioteken är en hjärtefråga för många av oss. Vi vet vilken fantastisk skillnad det kan göra för eleverna att ha ordentlig tillgång till böcker på skolan, lättillgängligt och nära till hands att botanisera bland. Vi vet också att en utbildad bibliotekarie kan bidra enormt mycket i lärandet och växandet. Och vi är också medvetna om att varken bibliotek eller bibliotekarier är självklara i dagens skolor.

I fjol kom Kungliga biblioteket ut med en rapport, Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, som visar hur skolbiblioteken kan arbeta. Rapporten bygger på en enkät som gått till skolor som har bibliotek med minst 20 timmars bemanning per vecka. De viktigaste arbetsuppgifterna är, som väntat, att hjälpa till att ta fram nivåanpassad läsning till elever, i och utanför skolan, och även bistå lärare med sådan expertis. Men många bibliotekarier arbetar mycket även med nya medier. Exempelvis utbildar de elever i informationssökning och källkritik.

Framför allt är rapporten tänkt som inspiration, för att visa på potentialen om man som kommun, skolchef eller skolledare satsar tid och pengar på sitt skolbibliotek. Och sådan inspiration får man verkligen! Så börja med att läsa vårt tema i detta nummer av Alfa, och fyll sedan på med idéer ur rapporten. Och kom ihåg att tipsa dem som håller i pengarna! Det är uppenbart att de som satsar mer på sina bibliotek, också får en starkare och bredare resurs för både elever och lärare.

Till sist hoppas jag att ni alla får tid till lite skön lustläsning i sommar. Vi ses i augusti!

ur Lärarförbundets Magasin