Läs senare

Bamse visar vägen till ny kunskap

Två Malmölärare tar hjälp av världens starkaste björn för att väcka lågstadieelevers läslust. Tillsammans har de skapat en lärarhandledning som utgår från serietidningen Bamse.

25 Jan 2016
Bamse visar vägen till ny kunskap
Läromästare. Det går både att lära sig läsa och träna på matematik och teknik med hjälp av Bamse. Foto: André de Loisted

− När man har barn med 15 olika nationaliteter som ska lära sig att läsa, då gäller det att hitta olika sätt som kan stötta läsningen, säger Jenny Esbjörnsdotter Karlsson, lärare i årskurs 1 på Rosengårdsskolan.

När hennes förra klass, som då gick i årskurs 3, var med och prövade ut lektioner till lärarhandledningen Kalle Anka i skolan, upptäckte hon hur serierna väckte elevernas läslust. Även bland dem som inte tidigare hade visat intresse för läsning.

− Jag tror att bilderna i serien blev det stöd som många behövde för att hänga med i handlingen och orka igenom en hel berättelse.

Men hon upplevde att innehållet i Kalle Anka var lite för svårt. I stället fick hon idén att börja använda Bamse i undervisningen. Efter kontakt med Bamses förlag fick Jenny Esbjörnsdotter Karlsson frågan om hon ville utforma en lärarhandledning för lågstadiet utifrån serien. Tillsammans med lärarkollegan Linda Sikström tackade hon ja.

Under det senaste året har de två Malmölärarna ägnat många helger åt att skapa de 18 lektionsplaneringar som ingår i lärarhandledningen.

− Vi har plöjt igenom ett femtiotal Bamsetidningar för att hitta de serier som kan passa i undervisningen. Till slut drömde vi om serier, berättar Linda Sikström och skrattar.

Lektionsplaneringarna innehåller bland annat uppgifter där eleverna får öva på att skriva olika typer av texter, återberätta innehåll och läsa. Ämnen som geometri, matematik, teknik och bildskapande ingår också. Samtliga uppgifter är kopplade till läroplanen.

– Vi tycker att det ämnesövergripande arbetssättet passar bra för lågstadieelever. Övningarna har vi hämtat från vår egen undervisning eller kommit på tillsammans. Sedan har vi testat och finslipat uppgifterna i våra egna eller i kollegors klasser, säger Jenny Esbjörnsdotter Karlsson.

En övning handlar till exempel om att eleverna ska bygga upp ett händelseförlopp med hjälp av utklippta serierutor. En annan övning går ut på att eleverna ska läsa dialoger ur olika serier högt för varandra. Arbetet sker både enskilt, i grupp och i helklass.

– Med hjälp av en Ipad brukar vi projicera den aktuella serien på väggen i klassrummet. Vi inleder och avslutar varje övning med att gemensamt läsa och prata om serien. På så sätt får vi alla att hänga med och vi kan dela läsupplevelsen, säger Jenny Esbjörnsdotter Karlsson.

Men väcker figuren Bamse lågstadieelevernas intresse? Ja, det tycker de båda lärarna. Deras erfarenhet är att även elever från andra kulturer tar till sig den tecknade björnen.

− Elever som aldrig tidigare har hört talas om Bamse kommer ändå in i serien snabbt och kan uppleva honom som ett gosedjur. Han står också för värden som rättvisa och godhet, som barnen känner igen, säger Linda Sikström.

De hoppas nu att andra lärare ska inspireras av deras lektionsplaneringar och våga pröva.

– Serier kan fungera som ett jättebra komplement till andra läromedel, säger Jenny Esbjörnsdotter Karlsson.

Under höstens bokmässa i Göteborg höll de båda lärarna ett seminarium på temat Lärande på ett nytt sätt med serietidningen Bamse och möttes av många nyfikna åhörare. Efter seminariet var Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter Karlsson glada och inspirerade.

– I bilen hem kommer vi att lägga upp nya planer för hur vi ska gå vidare. Kanske kan vi utveckla ett pedagogiskt spel utifrån Bamse? Eller skapa en helt egen serie som är anpassad till skolan? Vi har många idéer, säger Linda Sikström.

Jenny Esbjörnsdotter Karlsson.
Ålder 43 år.
Yrke Förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö.
Antal år i yrket 15 år.
Favoritserie Kalle Anka.

Linda Sikström.
Ålder 42 år.
Yrke Förstelärare och utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö.
Antal år i yrket 18 år.
Favoritserie Ingen. Har aldrig tidigare läst serier.

Lärarhandledningen kan laddas ner gratis på www.serieriundervisningen.se.

ur Lärarförbundets Magasin